Woonzorgcentrum

Indien u (tijdelijk) verblijft in een residentiële ouderenvoorziening, hangt het af van de voorziening of u beroep kunt doen op gezinshulp en/of schoonmaakhulp.

Voorbeelden van residentiële ouderenvoorzieningen zijn:

Voor inlichtingen over ouderenzorgvoorzieningen kunt u bellen naar de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

Het OCMW Boortmeerbeek heeft geen eigen rusthuis, maar zit in een publiek-private samenwerking met vzw Foyer De Lork voor het woonzorgcentrum De Ravestein in Hever-Boortmeerbeek.  Foyer De Lork beheert het woonzorgcentrum en bepaalt de prijzen van de rusthuiskamers en serviceflats.

Het woonzorgcentrum De Ravestein werkt met een wachtlijst waarbij de inwoners van de gemeente Boortmeerbeek genieten van een voorrangsregeling. Om van deze voorrangsregeling te kunnen genieten, moet u op de dag van uw aanvraag tot opname in het WZC:

  • hetzij één jaar aaneensluitend ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Boortmeerbeek
  • hetzij, al dan niet onderbroken, minstens 20 jaar ingeschreven geweest zijn in de bevolkingsregisters van Boortmeerbeek
  • hetzij minstens één familielid tot en met de tweede graad hebben dat ononderbroken de afgelopen 10 jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Boortmeerbeek.

U moet zich inschrijven bij de onthaalmedewerker van het woonzorgcentrum De Ravestein. De score op uw katzschaal bepaalt of u in aanmerking komt voor hetzij een rustoordkamer (B en C(d)) hetzij een serviceflat (O en A).

Indien u denkt dat een opname in het rusthuis financieel moeilijk is, kunt u terecht bij onze sociale dienst voor een tussenkomst in de opnamekosten.

Daarnaast beheert het OCMW een aantal bejaardenwoningen die zij ter beschikking stelt aan oudere inwoners.