Onderzoek voordelen

Indien u een bepaalde graad van zorgbehoevendheid hebt (door leeftijd of handicap), kunt u aanspraak maken op bepaalde sociale en financiële voordelen.

U kunt dit zelf uitzoeken of via de sociale dienst van het OCMW.

Voor meer info kan u ook de rechtenverkenner raadplegen.