Dagopvang voor ouderen

Dagopvang voor ouderen kan een erg belangrijke schakel zijn binnen de thuiszorg. Dagopvang zorgt ervoor dat enerzijds de mantelzorger wat meer ademruimte krijgt en dat anderzijds de zorgbehoevende oudere langer in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. De combinatie tussen dagopvang en ondersteuning in het natuurlijk thuismilieu kan het sociaal contact bij zorgbehoevende ouderen verhogen.

Binnen de gemeente Boortmeerbeek is er momenteel geen eigen aanbod aan dagopvang voor ouderen. Wel kunnen inwoners van Boortmeerbeek voor dagopvang terecht bij verscheidene initiatieven in de nabije regio: