Lokale adviescommissie water

De Watergroep zorgt voor de levering van drinkwater in Boortmeerbeek tegen betaling. Wanneer u de facturen niet betaalt, zal de maatschappij u verschillende aanmaningsbrieven sturen. Gaat u hier niet op in, zal uw dossier worden behandeld door de lokale adviescommissie voor water die een beslissing neemt.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW organiseert de vergaderingen van de lokale adviescommissie en geeft advies over elk individueel dossier van wanbetaling. Standaard probeert zij met u een regeling uit te werken voordat de commissie samenkomt.

De lokale adviescommissie gaat uit van het basisprincipe dat iedere persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van water om menswaardig te kunnen leven.

U wacht beter niet totdat de lokale adviescommissie u oproept. Indien u problemen heeft bij het betalen van uw energiefacturen, neemt u best onmiddellijk contact op met de sociale dienst van het OCMW. Indien u toch wordt opgeroepen door de lokale adviescommissie komt u best naar de vergadering om uw standpunt uiteen te zetten of om een betalingsvoorstel te doen.

De lokale adviescommissie kan volgende beslissingen nemen:

  • opmaken betaalplan
  • schorsing van de levering
  • afsluiting van de levering