Lokaal opvanginitiatief

Het OCMW organiseert een aantal lokale opvanginitiatieven in de gemeente Boortmeerbeek. In deze opvanginitiatieven verblijven asielzoekers die worden toegewezen door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Asielzoekers die hun asielaanvraag in België hebben gedaan, hebben recht op materiële opvang. De maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW staan hiervoor in. De opvang bestaat uit logement en materiële hulp, maatschappelijke en juridische begeleiding, school en opleiding, socio-culturele activiteiten, medische hulp en tolkendienst.

In het najaar van 2015 kreeg ons land te maken met een recordaantal asielzoekers. Staatssecretaris Theo Francken riep de OCMW’s op om bijkomende opvangplaatsen te creëren. Eind 2015 werd er beslist een spreidingsplan op te leggen om de asielzoekers evenwichtig te verdelen over de verschillende gemeenten. Ook Boortmeerbeek leverde extra inspanningen om asielzoekers op te vangen.

OCMW en gemeente zijn op zoek gegaan naar leegstaande gebouwen om de opvang uit te breiden. Twee woningen kwamen in aanmerking. In de eerste woning kunnen sinds 8 februari 2016 zeven asielzoekers hun intrek nemen. In de tweede woning kunnen sinds 7 maart 2016 nog eens zes asielzoekers worden opgevangen. Daarmee komt het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers op 26, verspreid over de verschillende deelgemeenten van Boortmeerbeek.

Mensen die een vrijwillige bijdrage willen leveren, verwijzen we door naar de bestaande organisaties.