Wonen & energie

Via het menu aan de rechterzijde kan u de diensten op het vlak van wonen en energie raadplegen.

U stelt uw vraag aan een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Zij onderzoekt uw vraag en neemt de tijd om alles rustig met u door te nemen.

De maatschappelijk werker kan geen beslissingen nemen voor uw hulpvraag. Zij moet eerst uw situatie grondig onderzoeken (inkomen, schulden, gezinssituatie, rechten op uitkeringen,…).  Een financiële steun wordt steeds beslist door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Sinds begin januari 2018 is het gemeentelijk woonloket opgestart. Via het OCMW kunnen we u doorverwijzen naar het woonloket voor alle vragen die betrekking hebben op wonen, premies en woningkwaliteit. U kunt ook zelf een afspraak maken met de medewerkers van het woonloket of een aanvraag indienen voor een onderzoek naar de kwaliteit van een woning

GoedOmTeWeten

 

 

Wonen en energie