Voorschotten op sociale uitkeringen

Het kan zijn dat u recht hebt op een sociale uitkering (kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte- en invaliditeitsuitkering, …) maar dat u deze om één of andere reden (nog) niet ontvangt. Het OCMW kan u hierop een voorschot geven.

Om een voorschot te krijgen, moet u in principe recht hebben op een sociale uitkering. De maatschappelijk werker gaat samen met u na of dit het geval is. Hij zal u eventueel helpen om uw aanvraag voor een sociale uitkering in te dienen bij de bevoegde instelling. De maatschappelijk werker houdt u verder op de hoogte van de voortgang van uw dossier.

Zodra de uitkering waarop u de voorschotten ontving in orde is, moeten de ontvangen voorschotten worden terugbetaald. Meestal wordt de terugbetaling rechtstreeks geregeld met de bevoegde instelling. Het is niet mogelijk deze voorschotten in maandelijkse schijven terug te betalen.

Het voorschot op onderhoudsgeld voor kinderen wordt geregeld door DAVO (Dienst AlimentatieVorderingen). U kunt hier nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Een aanvraag moet u indienen bij DAVO, niet bij het OCMW.

Hierbij vindt u een lijst met de belangrijkste instellingen die bevoegd zijn voor sociale uitkeringen: