Uurregeling

Taken              Doelgroep               Kostprijs               Werkwijze              Uurregeling

Uurregeling

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg staat in voor het opmaken van de dienstregeling.

De dagen en uren van de hulp worden vooraf bepaald in overleg met u in functie van de nood en de bestaande dienstregelingen.

Er wordt hulp geboden op volgende dagen:

 • Weekdagen:

  • voormiddag: tussen 8 en 12 uur
  • uitgezonderd op dinsdag: de personeelsleden starten later met hun verzorgende taken omwille van de teamvergadering
  • namiddag: tussen 12.30 en 16 uur
 • Zaterdag voormiddag tussen 8 en 12 uur: enkel sporadische hulpverlening bij uitzonderlijke nood onder duidelijk afgebakende voorwaarden:
  • de gebruikers hebben reeds een lopend dossier in de gezinszorg en genieten op maandbasis minimaal 8 uur hulpverlening
  • de hulpverlening wordt altijd voorzien in blokken van 2 uur
  • de hulpverlening wordt enkel sporadisch aangeboden bij uitzonderlijke nood; zij maakt geen deel uit van de vooraf vastgelegde reguliere hulpverlening
  • de teamcoördinator of sociaal werker van de dienst thuiszorg bepaalt of er effectief sprake is van uitzonderlijke nood, aan de hand van een beperkt sociaal onderzoek dat steeds de weekendhulp voorafgaat
  • de hulpverlening is steeds beperkt in tijd en wordt bepaald tijdens het sociaal onderzoek
  • de verzorgende personeelsleden mogen tijdens de weekenduren enkel onderstaande taken uitvoeren:
   • huishoudelijke taken: maaltijden bereiden
   • hygiëne en persoonsverzorging: helpen bij het dagelijks toilet, aan- en uitkleden, toiletbezoek, eten, baby- en kinderverzorging

Hulp op zaterdag moet minstens 3 dagen op voorhand worden aangevraagd bij de dienst thuiszorg. Dit uiterlijk op woensdagvoormiddag om 12 uur.

De dienst thuiszorg is gesloten op officiële feestdagen.

De dienst biedt geen structurele zorg aan tijdens de avond, de nacht of het weekend. Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg kan de gebruiker de gegevens bezorgen van diensten waarmee het regelmatig samenwerkt en die nachtzorg aanbieden:

- De Voorzorg

- Nachtzorg Vlaams Brabant

- Solidariteit voor het gezin

- Landelijke thuiszorg

- Wit-Gele Kruis voor verpleegkundige zorgen

Regelmatig worden er ook vervolmakingscursussen voorzien. Deze prestaties zijn op voorhand gekend en worden verwerkt in de uurroosters van de gebruikers.

Indien de situatie dit vereist, is het mogelijk om met pakketten van 2 uren te werken. Dit wordt individueel bepaald tijdens het sociaal onderzoek.

Onverwachte wijzigingen aan de dienstregeling worden zoveel mogelijk vermeden, maar zijn niet uit te sluiten (bijvoorbeeld ingeval van hoogdringende hulp elders, ziekte van een personeelslid). In dit geval doet het begeleidend personeel het nodige om u tijdig telefonisch op de hoogte te brengen van de verandering en zo mogelijk een gepaste vervanging voor te stellen.

Afwijkingen op de dienstregeling gebeuren enkel en alleen in overleg en met het akkoord van het begeleidend personeel.

U kan hier het huishoudelijk reglement gezinszorg raadplegen.