Secretaris

De secretaris van het OCMW is Nico Weyns, tel 015 50 01 67, e-mail.

De secretaris is belast met de algemene leiding van de diensten van het OCMW.

Hij staat aan het hoofd van het personeel en is belast met het dagelijks personeelsbeheer.

Administratief centrum
Heverplein 1
3191 Boortmeerbeek
België
015 51 11 65
015 50 01 79