Schoonmaakhulp-werkwijze

Taken           Doelgroep          Kostprijs        Werkwijze

Werkwijze

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg voert, bij de opstart, een sociaal onderzoek uit bij de persoon die hulp wenst. Dit gebeurt steeds in zijn natuurlijk thuismilieu, op afspraak.

Tijdens zo’n onderzoek zal het begeleidend personeel samen met u volgende zaken overlopen:

  • uw zorgbehoefte
  • uw familiale en sociale situatie
  • uw woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, enz.)
  • de hulp die u al ontvangt van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt het begeleidend personeel van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp u juist nodig hebt. Er wordt prioriteit verleend op basis van de vastgestelde behoeften, de beperkingen op het vlak van zelfzorg en de beperkingen op het vlak van de beschikbaarheid en de draagkracht van de mantelzorg.

Het sociaal onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate u meer of minder hulp nodig hebt. Van dat onderzoek maakt het begeleidend personeel een sociaal verslag op.

U kan hier het huishoudelijk reglement poetsdienst raadplegen.