Schoonmaakhulp-kostprijs

Taken           Doelgroep          Kostprijs        Werkwijze

Kostprijs

U betaalt een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg en/of poetshulp. De tarieven voor de poetsdienst zijn vastgelegd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze kunnen verschillen van dienst tot dienst. De gebruikersbijdrage wordt berekend op basis van het inkomen, de gezinssituatie en de zorgintensiteit van de gebruiker. Er wordt rekening gehouden met alle inkomsten van de persoon waarvoor de poetshulp wordt gevraagd. Ook alle inkomsten van de andere personen die met hem samenleven in dezelfde woning en die behoren tot dezelfde generatie, worden in rekening gebracht.

Het gaat hierbij onder andere om de volgende soorten van inkomsten:

  • beroepsinkomsten
  • inkomsten uit onroerende goederen
  • sociale uitkeringen (alle soorten van vervangingsinkomens en sociale tegemoetkomingen).

Voor alle inkomsten wordt berekend hoeveel het gemiddelde op maandbasis bedraagt.

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg vraagt u een aantal documenten die nodig zijn om de hoogte van zijn inkomen te bepalen, zoals een pensioenstrookje, een rekeninguittreksel, het aanslagbiljet van de belastingen. Van deze documenten wordt een kopie gemaakt dat als bewijsstuk bij uw dossier wordt gevoegd. Minstens één keer per jaar wordt de financiële bijdrage herzien op basis van het sociaal onderzoek.