Resultaten bevraging kinderen (BIBO)

  • 10 maart 2017

In het najaar van 2016 bevraagde onze educatief medewerker, Katrien Klewais, 36 kinderen op Ravot. Dit gebeurde aan de hand van een vragenlijst waarin we peilden naar het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen op Ravot.

Lees hier de resultaten.

Aan de hand van de conclusies van de bevraging worden er acties geformuleerd.

Wij danken de kinderen voor hun bijdrage aan de bevraging.