Raad voor maatschappelijk welzijn - bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn bestuurt het OCMW. In onze gemeente bestaat de raad uit 9 leden die worden verkozen door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. Willy Cornelis is voorzitter en leidt de vergadering. De burgemeester kan met raadgevende stem de vergadering bijwonen.

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks. Het openbaar gedeelte kan u als toehoorder bijwonen en hier raadplegen.  Burgers kunnen op eenvoudig verzoek een afschrift van de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn ontvangen per post of per e-mail. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt een dagelijks bestuur aan: het vast bureau. Daarnaast werken we in Boortmeerbeek met een bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden binnen deze bestuursorganen werden aangesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Administratief centrum
Heverplein 1
3191 Boortmeerbeek
België
015 51 11 65
015 50 01 79