Psycho-sociale begeleiding

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst kan u helpen bij sociale, familiale, relationele en psychologische moeilijkheden, of voor een gesprek indien u daar behoefte aan heeft. Enkele voorbeelden: relatieproblemen, problemen met handicap of ziekte, verslavingsproblematiek, moeilijkheden bij echtscheiding.

De maatschappelijk werker biedt een luisterend oor en overloopt samen met u de stappen om tot een oplossing te komen. Indien nodig kan de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Het kan zijn dat u binnen uw hulpverleningssituatie nood heeft aan verschillende hulpverleners die elk op hun terrein werkzaam zijn. Dan is het goed dat zij samen met u en met elkaar overleggen om de aangeboden hulp beter op elkaar en op uw situatie af te stemmen. Indien u dit wenst, kunt u deelnemen aan de bespreking en krijgt u hierin de nodige begeleiding en ondersteuning. We spreken in dit verband over een lokaal cliëntenoverleg.

Een lokaal cliëntenoverleg:

  • brengt alle betrokken hulpverleners samen
  • stemt de hulpverlening beter af op uw situatie
  • houdt rekening met uw inbreng en uw mening
  • legt afspraken vast.