Omgevingsanalyse

Bij de opmaak van het strategisch plan houden we rekening met de omgeving. Er zijn tal van elementen in de omgeving die belangrijk zijn voor het stellen van beleidsprioriteiten zoals bijvoorbeeld demografische, economische en sociaal-culturele evoluties. Een omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de toelichting bij het meerjarenplan.

De omgevingsanalyse geeft een zicht op de noden en behoeften binnen en buiten het lokaal bestuur. Aan de hand van die analyse kan een bestuur beter onderbouwde beslissingen nemen over welke doelstellingen prioritair zijn.

U kan de resultaten van de omgevingsanalyse nalezen op  Omgevingsanalyse.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België