Registreren

Vooraleer uw kind voor de eerste keer wordt opgevangen, moet u deelnemen aan een online infomoment om uw kind te registreren. Hier wordt het huishoudelijk reglement en de werking van Ravot toegelicht. 

Ook kinderen krijgen de kans om kennis te maken met Ravot tijdens de wenmomenten  Kinderen komen dan samen met hun ouders naar de opvang.  We doen een leuke activiteit, een rondleiding en laten de kinderen kennis maken met de werking van Ravot . Voor de pagadders (kleuters) is er een welkomstboekje, zo kunnen zij ook zien hoe de opvang op Ravot verloopt. Wil je deelnemen aan een online infomoment of aan een wenmoment stuur dan een mail naar ravot@ocmwboortmeerbeek.be. We sturen je dan een link voor het online infomoment of het juiste uur van het wenmoment.

Voor elk kind moet een schriftelijke overeenkomst worden ingevuld met de gegevens van het kind en de ouders. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo snel mogelijk en via mail worden doorgegeven. De verantwoordelijkheid van de accuraatheid ligt bij de ouders.

Ravot beschikt van elk kind over een individueel kinddossier. Om het kinddossier te vervolledigen, hebben wij volgende documenten nodig:

  • ingevulde schriftelijke overeenkomst (kindfiche), ondertekend door beide ouders
  • twee klevertjes van de mutualiteit
  • een foto van het kind.

De registratie is pas geldig en definitief wanneer het registratieformulier is ingevuld en ondertekend door de ouders, en wanneer alle gevraagde documenten zijn afgeleverd. U krijgt dan ook uw persoonlijke logingegevens om online inschrijvingen en reservaties te doen en het dossier van uw kind op te roepen en te beheren via i-school.

Wij kunnen uw kind niet toelaten indien het kinddossier niet in orde is. Nadat u alle documenten heeft binnen gebracht, zorgen wij ervoor dat u binnen de 7 werkdagen beschikt over een login en een paswoord voor de toepassingen van i-school.

Als u gebruik wenst te maken van het gemeentelijk busvervoer van school naar Ravot en omgekeerd, dient u eenmalig het aanvraagformulier busvervoer in te vullen.