Annuleren van reservaties

U kunt binnen de 24 uur de reservaties gratis annuleren via www.i-school.be/login. Tot 14 kalenderdagen voor de officiële start van een vakantie en/ of schoolvrije dag rekenen we 20% aan van de gereserveerde uren. Voor de vakantiemaand augustus is dit tot 14 kalenderdagen voor de eerste opvangdag van augustus.

Voor reserveringen van vakantiedagen van de kinderen die niet schoollopen en/of wonen in Boortmeerbeek rekenen we tot 7 kalenderdagen voor de officiële start van een vakantie geen annuleringskost aan.

Indien u na de uiterste annuleringsdatum annuleert, rekenen we de gereserveerde uren volledig aan, eventueel vermeerderd met de administratiekost van € 2 ingeval u niet verwittigt.

Bij ziekte van uw kind of de ouder moet u Ravot verwittigen ’s ochtends voor 9 uur en een doktersattest inleveren binnen de 7 kalenderdagen volgend op de ziektemelding. In dit geval is de annulering kosteloos. In het andere geval rekenen we de afwezigheid volledig aan. Ingeval van overmacht kunt u de teamcoördinator contacteren om de situatie te bespreken.