Hulp bij schulden

U kan de hulp inroepen van de sociale dienst om een oplossing te zoeken voor uw financiële problemen. U moet niet wachten totdat er schulden zijn gemaakt. We helpen u nog liever in een eerder stadium om dit te helpen voorkomen.

Eerst en vooral tracht de maatschappelijk werker een duidelijk zicht te krijgen op uw situatie. Hierbij moet hij natuurlijk op uw volledige medewerking kunnen rekenen zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Na dit eerste gesprek nodigt de maatschappelijk werker u uit voor een tweede gesprek waarin hij dieper ingaat op uw financiële problemen. U moet tegen dan een aantal documenten meebrengen om een globaal overzicht te krijgen van uw schulden. In deze fase wordt er nog niet bemiddeld. In afwachting kan u reeds brieven schrijven naar uw schuldeisers waarin u hen informeert over uw aanvraag bij het OCMW, met de vraag betalingsuitstel te bekomen. De maatschappelijk werker kan u hiermee helpen. U krijgt van ons ook een budgetplanner mee.

De maatschappelijk werker analyseert uw situatie en probeert een voor u geschikt voorstel te formuleren. Dat moet leiden tot de oplossing van uw schuldenproblematiek, bijvoorbeeld het opstarten van budgetbeheer of het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling. De maatschappelijk werker zal dit voorstel met u bespreken.

Op de website van het Vlaams Centrum Schuldenlast kan u ook nog verdere informatie vinden.