Gezinshulp - werkwijze

Taken              Doelgroep               Kostprijs               Werkwijze              Uurregeling

Werkwijze

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg voert een sociaal onderzoek uit bij de persoon die hulp wenst. Dit gebeurt steeds in zijn natuurlijk thuismilieu, op afspraak.

Tijdens zo’n onderzoek zal het begeleidend personeel samen met u volgende zaken overlopen:

  • uw zorgbehoefte
  • uw familiale en sociale situatie
  • uw woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, enz.)
  • de hulp die u al ontvangt van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt het begeleidend personeel van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp u juist nodig hebt. Er wordt een dienstregeling opgemaakt in overleg met u.

Er wordt prioriteit verleend op basis van de vastgestelde behoeften, de beperkingen op het vlak van zelfzorg en de beperkingen op het vlak van de beschikbaarheid en de draagkracht van de mantelzorg.

U krijgt wekelijks per post uw dienstregeling opgestuurd. De week dat er geen personeelslid langs komt, wordt er geen dienstrooster opgestuurd. De hulp die is ingepland volgens de dienstregeling kunt u annuleren. De annulatie is gratis als u dat doet uiterlijk de laatste werkdag die voorafgaat aan de gevraagde zorg, voor 15 uur. U dient dit telefonisch te doen.

Bij een latere annullatie vraagt de dienst een vergoeding, tenzij u kunt aantonen dat er sprake is van overmacht. Die vergoeding bedraagt de gebruikersbijdrage die u voor de geplande zorg zou hebben betaald.

Het sociaal onderzoek wordt elk jaar herhaald, zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate u meer of minder hulp nodig hebt. Van dat onderzoek maakt het begeleidend personeel een sociaal verslag op.

U kan  hier het huishoudelijk reglement gezinszorg raadplegen.