Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in 2019 op volgende data:

7 januari, 28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 20 mei, 24 juni, 23 september, 21 oktober, 25 november en 16 december.

De vergaderingen gaan door aansluitend op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.

Hieronder kan u de agenda, de openbare notulen en de beknopte lijst consulteren:

7 januari 2019 Agenda Openbare notulen  
28 januari 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
25 februari 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
25 maart 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
29 april 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
20 mei 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
24 juni 2019 Agenda Openbare notulen Beknopte Lijst
23 september 2019 Agenda   Beknopte Lijst
21 oktober 2019 Agenda    
25 november 2019  

 

 
16 december 2019