Drastische aanpassing van de werking van Ravot als gevolg van de coronacrisis

  • 19 maart 2020

Beste ouders,

Wij hebben nieuwe maatregelen genomen op 19 maart 2020 in functie van de coronacrisis op basis van de richtlijnen die we kregen van de nationale veiligheidsraad. Deze maatregelen verschillen van de eerder gecommuniceerde maatregelen.

Opgelet: Enkel ouders die beiden werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) kunnen hun kind nog inschrijven voor opvang tijdens de paasvakantie, de naschoolse opvang en de woensdag namiddagen.

Voor de voor-en naschoolse kinderopvang

  • Ravot blijft naschools en op woensdagnamiddagen opvang voorzien.
  • De voorschoolse opvang gebeurt in de scholen.
  • We annuleren alle reeds gemaakte inschrijvingen voor de opvang voorschools,  naschools en op woensdag namiddag vanaf maandag 23 maart 2020.

Voor de paasvakantie

  • De gemeente voorziet noodopvang gecoördineerd vanuit Ravot tijdens de paasvakantie. De reguliere opvang op Ravot zal niet doorgaan. Alle reeds gemaakte inschrijvingen worden kosteloos geannuleerd.

Om in te schrijven voor zowel de voor-en naschoolse kinderopvang en de paasvakantie:

  • Enkel ouders die beiden werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) kunnen hun kind nog inschrijven voor opvang tijdens de paasvakantie, de naschoolse opvang en de woensdag namiddagen.
  • Bij elke inschrijving zet je in de opmerking  je functie en het bedrijf waarvoor je werkt.
  • Je kan steeds gratis annuleren tot de dag voordien 12 uur. Doe dit niet in I-school maar per mail naar ravot@ocmwboortmeerbeek.be met in de titel ‘ annulatie corona’ en de naam van je kind.

 

Je wil opvang na 19/3/2020

Reserveren kan tot

 

op maandag 23/03/2020

Vrijdag 20/3: 12:00 uur

 

Van dinsdag 24/3/2020 tot vrijdag 3/4/2020

Twee werkdagen ervoor 12:00 uur

Bijvoorbeeld: inschrijven voor opvang op woensdag 25/03/2020 kan tot maandag 23/03/2020 12:00 uur

Op een maandag

De vrijdag voordien 12:00 uur

 

Voor de paasvakantie

Dinsdag 24/3 12:00 uur

 

 

Je hebt opvang gereserveerd na 19/3/2020

Gratis annuleren kan tot en met

In de paasvakantie (6/04/2020 t.e.m. 17/04/2020) of de voor-en naschoolse Opvang.

Werkdag voordien 12:00 uur.

Voor maandag tot vrijdag 12:00 uur

 

Als de inschrijvingen zijn afgerond zullen we bekijken hoe we de opvang organiseren. Dit zal waarschijnlijk doorgaan op verschillende locaties in Boortmeerbeek. We houden er rekening mee om kinderen uit één gezin zo veel mogelijk op te vangen op één locatie. We brengen u hier tijdig van op de hoogte.

Algemeen

Kinderen die ziek zijn moeten thuis blijven.  

Wij vragen aan de kinderen om bij het binnen komen hun handen te wassen.

We vragen aan ouders om de gebouwen van Ravot niet meer te betreden. Er zal een bel staan aan de deur. Bel en wacht tot uw kind uitgeschreven is en wordt buiten gelaten. We vragen hier om het nodige geduld en begrip.

Het infomoment van 31 maart en het wenmoment van 1 april 2020 worden geannuleerd.

Indien u nog vragen heeft mag u een mail sturen naar ravot@ocmwboortmeerbeek.be of bellen naar het nummer 015 50 06 80.