Aansluiting mutualiteit

U bent verplicht om u aan te sluiten bij een mutualiteit. Op die manier geniet u van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze verzekering voorziet in een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en in een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust. De mutualiteit vraagt aan haar leden een bepaalde mutualiteitsbijdrage te betalen.

Het OCMW kan u helpen om u aan te sluiten bij het ziekenfonds van uw keuze of om uw bijdragen in orde te brengen.

De bijdragen die u moet betalen zijn afhankelijk van uw inkomen. Sommige personen zijn zelfs vrijgesteld van het betalen van bijdragen. Dit is onder meer het geval als u: